Vi er stolt Partner af Danish Genetics

100 års erfaring inden for professionel svineavl kombineret med genetisk ekspertise i absolut verdensklasse. Dét er opskriften på Danish Genetics – et nyt, stærkt avlsselskab på det globale marked for svineproduktion. Bag Danish Genetics står en række af Danmarks mest erfarne avlere, opformeringer, forhandlere og udenlandske partnere.

Nyt navn, samme erfaring

Navnet er nyt, men erfaringen er solid og langvarig. Vi har hver især været involveret i svineproduktion i mange år, og nu er vi samlet som Danish Genetics. Med erfaring og nytænkning har vi skabt et avlsprogram i verdensklasse, der løfter svineavl world wide. Vi tager afsæt i vores genetiske fundament og kombinerer det med state of the art forskning og teknologier med verdens førende eksperter. Sådan løfter vi svinegenetik og svineavl til en ny liga.

Din foretrukne genetiske samarbejdspartner

Mulighederne ligger i generne, og med et kommercielt afsæt og en ydmyg og tæt dialog med kunderne ønsker vi at være kundernes foretrukne valg af genetisk samarbejdspartner. Vi fokuserer ikke kun på den genetiske udvikling og kvaliteten af vores avlsdyr. Vores fokus er i høj grad på vores kunder. I Danish Genetics vil vi være en ambitiøs samarbejdspartner for alle vores kunder, og vi tager vores faglige ansvar alvorligt. Samtidig er vi lydhøre og tager vores kunder med på råd i vores kompromisløse stræben efter højeste kvalitet.

Et verdensklasses avlsprogram med verdens førende genetikere

Et solidt fundament af 100 års erfaring kombineret med state of the art teknologier og verdens førende genetikeksperter er ingredienserne, bag et af verdens stærkeste og mest innovative avlsprogrammer. 

Danish Genetics’ samarbejdspartner på det genetiske arbejde i avlsprogrammet er Roslin Technologies, som er en del af Roslin Institute ved Edinburgh University, der er anerkendt i hele verden som førende inden for genetisk forskning, bioteknologi og genomisk selektion. Med over 500 videnskabelige medarbejdere besidder Roslin Institute en enorm kapacitet inden for genetisk forskning og sammen med Danish Genetics sættes nu en ny dagsorden for vores avlsdyrs genetiske udvikling.

Med Roslin Technologies som genetisk partner kan Danish Genetics ikke blot følge udviklingen, men vi kan gå forrest og præge fremtidens svineavl.

Genomisk selektion vil blandt andet være rygraden i Danish Genetics’ solide og pålidelige avlsprogram, der kontinuerligt forbedres af genetikere og videnskabelige teams hos Roslin Technologies. Det betyder, at vi sikrer avlsdyrenes genetiske værdi og går forrest i udviklingen af hurtigere avlsfremgang med førende gennemslagskraft. Genomisk selektion forventes at være fuld implementeret med udgangen af 2018 på baggrund af den nyeste viden inden for området igennem Roslin Technologies.

Vores avlsdyr bliver hele tiden bedre med den førende teknologi

Roslin Technologies er Europas førende eksperter inden for genomisk selektion. Genomisk selektion er et ekstremt effektivt værktøj til at sikre avlsfremgang ved at udvælge de bedste avlskandidater. Viden om det enkelte avlsdyrs DNA-markører bruges til mere nøjagtigt at forudsige, hvor sandsynligt det er, at et avlsdyr vil videregive en bestemt egenskab. Og ud fra DNA-markører bestemmes det enkelte dyrs avlsværdi for de enkelte egenskaber. Det sikrer et solidt grundlag til at afgøre hvilke avlsdyrskandidater, der skal selekteres i avlsbesætninger til at udgøre den kommende generation, der genetisk vil skabe de bedste resultater i forhold til de egenskaber, der avles efter.

Avlsarbejde er en videnskab

Danish Genetics foretager et omfattende avlsarbejde i tæt samarbejde med nogle af Danmarks mest dygtige og erfarne avlere. Her opsamler vi en omfattende mængde data fra en stor genetisk population på tværs af vores tre avlsracer Landrace, Yorkshire og Duroc. Alle disse data bliver analyseret og bearbejdet af Roslin Technologies, så vi sikrer, at vi bliver ved med at have genetik og avlsdyr i verdensklasse.

Succes med et avlsprogram ligger ikke kun i udformningen af programmet, men også i hvilke avlsmål der sættes. Vi ønsker en konstant fremgang i avlsmålene for at sikre maksimeret profit for vores kunders svineproduktion. Derfor er vi løbende i gang med analyser af vores avlsdata, hvor vi sammenholder disse data med markedsanalyser, så vi kan afgøre, om der er behov for at tilpasse avlsmålene fremadrettet, eller om der er evidens for at tilføje helt nye avlsmål til gavn for vores kunders svineproduktion.

Vi tager afsæt i vores store genetiske population og de egenskaber, vi hidtil har avlet efter. Det drejer sig f.eks. om tilvækst, foderudnyttelse, levendefødte, kødprocent og styrke. Men i det omfattende udviklingsarbejde, der er sat i gang i samarbejde med Roslin Technologies, gennemgår vi allerede vores egenskaber og avlsmål for i tæt dialog med vores kunder for at afgøre hvilke nye egenskaber, der vil skabe økonomisk avlsfremgang med direkte gennemslagskraft for vores kunder.

Sundhed har højeste prioritet

Avlsdyr med god sundhed er afgørende for optimal produktion og avl. Derfor er sundhedsstatus af højeste vigtighed hos alle Danish Genetics’ professionelle partnere.

Helt unikt har Danish Genetics som de eneste i Danmark sat det som krav, at avlsprogrammet og det tilhørende KS-program skal være 100 procent PRRS-negativt. Det betyder, at alle besætninger i Danish Genetics er garanteret PRRS-negative, og at alle orner på vores KS-stationer kommer fra PRRS-negative avlsbesætninger. På denne måde går Danish Genetics forrest i forhold til sundhed og sikrer kunderne sæd udelukkende fra PRRS-negative orner.

Sundhedsstatus sikres af faglige eksperter

Alle besætninger under Danish Genetics er godkendte SPF SUS-besætninger og indgår i det unikke danske sundhedsprogram SPF SUS. Det danske SPF SUS-system blev etableret i 1971 og er et af verdens førende sundhedssystemer. Systemet er bygget op omkring faste regler for smittebeskyttelse, sundhedskontrol og transport af svin. Vores kunder er derfor sikret en dokumenteret sundhedsdeklaration ved køb af Danish Genetics avlsdyr eller sæd.

Nyt navn, samme erfaring

Navnet er nyt, men erfaringen er solid og langvarig. Vi har hver især været involveret i svineproduktion i mange år, og nu er vi samlet som Danish Genetics. Med erfaring og nytænkning har vi skabt et avlsprogram i verdensklasse, der løfter svineavl world wide. Vi tager afsæt i vores genetiske fundament og kombinerer det med state of the art forskning og teknologier med verdens førende eksperter. Sådan løfter vi svinegenetik og svineavl til en ny liga.

Din foretrukne genetiske samarbejdspartner

Mulighederne ligger i generne, og med et kommercielt afsæt og en ydmyg og tæt dialog med kunderne ønsker vi at være kundernes foretrukne valg af genetisk samarbejdspartner. Vi fokuserer ikke kun på den genetiske udvikling og kvaliteten af vores avlsdyr. Vores fokus er i høj grad på vores kunder. I Danish Genetics vil vi være en ambitiøs samarbejdspartner for alle vores kunder, og vi tager vores faglige ansvar alvorligt. Samtidig er vi lydhøre og tager vores kunder med på råd i vores kompromisløse stræben efter højeste kvalitet.

Et verdensklasses avlsprogram med verdens førende genetikere

Et solidt fundament af 100 års erfaring kombineret med state of the art teknologier og verdens førende genetikeksperter er ingredienserne, bag et af verdens stærkeste og mest innovative avlsprogrammer. 

Danish Genetics’ samarbejdspartner på det genetiske arbejde i avlsprogrammet er Roslin Technologies, som er en del af Roslin Institute ved Edinburgh University, der er anerkendt i hele verden som førende inden for genetisk forskning, bioteknologi og genomisk selektion. Med over 500 videnskabelige medarbejdere besidder Roslin Institute en enorm kapacitet inden for genetisk forskning og sammen med Danish Genetics sættes nu en ny dagsorden for vores avlsdyrs genetiske udvikling.

Med Roslin Technologies som genetisk partner kan Danish Genetics ikke blot følge udviklingen, men vi kan gå forrest og præge fremtidens svineavl.

Genomisk selektion vil blandt andet være rygraden i Danish Genetics’ solide og pålidelige avlsprogram, der kontinuerligt forbedres af genetikere og videnskabelige teams hos Roslin Technologies. Det betyder, at vi sikrer avlsdyrenes genetiske værdi og går forrest i udviklingen af hurtigere avlsfremgang med førende gennemslagskraft. Genomisk selektion forventes at være fuld implementeret med udgangen af 2018 på baggrund af den nyeste viden inden for området igennem Roslin Technologies.

Vores avlsdyr bliver hele tiden bedre med den førende teknologi

Roslin Technologies er Europas førende eksperter inden for genomisk selektion. Genomisk selektion er et ekstremt effektivt værktøj til at sikre avlsfremgang ved at udvælge de bedste avlskandidater. Viden om det enkelte avlsdyrs DNA-markører bruges til mere nøjagtigt at forudsige, hvor sandsynligt det er, at et avlsdyr vil videregive en bestemt egenskab. Og ud fra DNA-markører bestemmes det enkelte dyrs avlsværdi for de enkelte egenskaber. Det sikrer et solidt grundlag til at afgøre hvilke avlsdyrskandidater, der skal selekteres i avlsbesætninger til at udgøre den kommende generation, der genetisk vil skabe de bedste resultater i forhold til de egenskaber, der avles efter.

Avlsarbejde er en videnskab

Danish Genetics foretager et omfattende avlsarbejde i tæt samarbejde med nogle af Danmarks mest dygtige og erfarne avlere. Her opsamler vi en omfattende mængde data fra en stor genetisk population på tværs af vores tre avlsracer Landrace, Yorkshire og Duroc. Alle disse data bliver analyseret og bearbejdet af Roslin Technologies, så vi sikrer, at vi bliver ved med at have genetik og avlsdyr i verdensklasse.

Succes med et avlsprogram ligger ikke kun i udformningen af programmet, men også i hvilke avlsmål der sættes. Vi ønsker en konstant fremgang i avlsmålene for at sikre maksimeret profit for vores kunders svineproduktion. Derfor er vi løbende i gang med analyser af vores avlsdata, hvor vi sammenholder disse data med markedsanalyser, så vi kan afgøre, om der er behov for at tilpasse avlsmålene fremadrettet, eller om der er evidens for at tilføje helt nye avlsmål til gavn for vores kunders svineproduktion.

Vi tager afsæt i vores store genetiske population og de egenskaber, vi hidtil har avlet efter. Det drejer sig f.eks. om tilvækst, foderudnyttelse, levendefødte, kødprocent og styrke. Men i det omfattende udviklingsarbejde, der er sat i gang i samarbejde med Roslin Technologies, gennemgår vi allerede vores egenskaber og avlsmål for i tæt dialog med vores kunder for at afgøre hvilke nye egenskaber, der vil skabe økonomisk avlsfremgang med direkte gennemslagskraft for vores kunder.

Sundhed har højeste prioritet

Avlsdyr med god sundhed er afgørende for optimal produktion og avl. Derfor er sundhedsstatus af højeste vigtighed hos alle Danish Genetics’ professionelle partnere.

Helt unikt har Danish Genetics som de eneste i Danmark sat det som krav, at avlsprogrammet og det tilhørende KS-program skal være 100 procent PRRS-negativt. Det betyder, at alle besætninger i Danish Genetics er garanteret PRRS-negative, og at alle orner på vores KS-stationer kommer fra PRRS-negative avlsbesætninger. På denne måde går Danish Genetics forrest i forhold til sundhed og sikrer kunderne sæd udelukkende fra PRRS-negative orner.

Sundhedsstatus sikres af faglige eksperter

Alle besætninger under Danish Genetics er godkendte SPF SUS-besætninger og indgår i det unikke danske sundhedsprogram SPF SUS. Det danske SPF SUS-system blev etableret i 1971 og er et af verdens førende sundhedssystemer. Systemet er bygget op omkring faste regler for smittebeskyttelse, sundhedskontrol og transport af svin. Vores kunder er derfor sikret en dokumenteret sundhedsdeklaration ved køb af Danish Genetics avlsdyr eller sæd.